Sa Crezu, nais namin ang lahat ay may akses sa mga serbisyong pinansiyal, anuman ang kanilang credit history. Nag-aalok kami ng bagong lapit sa paghahanap ng mga bagong loan na may mga pinakamainam na panahon. Huwag sayangin ang iyong oras sa paghahanap sa internet para sa pinakamahusay na loan na eksakto sa iyong pangangailangan.
Bakit kapaki-pakinabang humiram ng pera sa amin?
1. Sa Crezu, pinakamahalaga sa amin ang aming mga kustomer. Nagtatrabaho kami buong araw. Maaari kang makipag-ugnayan sa amin anumang oras ng araw o gabi, kapag holiday at weekend. 2. Ang mga regular na kustomer ay makakakuha rin ng loan sa paborableng kondisyon - ang MFI ay magbibigay ng loan na may mababang antas ng interes.. 3. Makakuha ng mabilis na loan para sa anumang layunin: humiram ng pera hanggang araw ng sweldo, magbayad para sa mga bilihin at serbisyo, gumawa ng mga transfer at mag-withdraw ng pera. Ang MFI ay hindi ka tatanungin na kumpirmahin ang paggamit gamit ang mga resibo, tulad sa isang bangko. 4. Kumuha ng mga mabilis na microloan online nang hindi umaalis ng iyong bahay. Maaari kang makakuha ng loan sa pamamagitan ng internet. Maaaring nasaan ka man sa bansa, hindi mo kailangang bumisita sa opisina upang magkaroon ng kasunduan upang makuha ang pera. Nauunawaan namin na maraming nanghihiram ay walang oras at pagkakataon na makapunta sa opisina.
Tutulungan ka namin na makahanap ng microloan na ayon sa iyong pangangailangan Maaari kang sumagot ng maiksing kwestyonaryo mula sa Crezu at makatanggap ng isang personalisadong pagpili ng mga microloan na may minimal na kailangan mula sa MFI. Ang mga kompanya ay may ilang kinakailangan mula sa mga nanghihiram nang hindi gumagawa ng mga hindi kinakailangang pagsusuri:
landingOffersPage.helpScreen.enoughTitle
01.
Hindi bababa sa 18 taong gulang
02.
Mamamayan ng Pilipina
03.
Balidong ID mula sa pamahalaan
Ang kailangan mo lang gawin ay sagutin ang aming application form sa loob lamang ng 3 minuto. Mahalagang tandaan na ang mga loan ay dapat na bayaran sa loob ng panahon na tinukoy sa kontrata. Ang ilang mga MFI ay nag-aalok ng interesanteng opsyon na: 'Unang loan nang libre', na nagpapahintuloy sa iyo na tingnan kung aling alok ng kompanya ang naangkop sa iyo nang walang gastos.